Tallmønster

Bli bedre i matte

Figurtall
Denne videoen viser hvordan du kan tenke når du jobber med å utvide figurtallene i et tallmønster:

Kvadrattall
Denne videoen handler spesielt om hvordan du finner kvadrattall:

Kvadratrot
I denne videoen viser jeg hva kvadratrot er, hvordan du finner roten av et kvadrattall og hvordan du finner kvadratroten med kalkulator:

Tallrekker
Her viser jeg forskjellige fremgangsmåter for å finne ukjente tall i tallrekker:

Tallrekker – 10.trinn
Denne videoen viser nivået på tallrekkeoppgaver som gis på 10.trinn:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial