Likninger med flere brøkledd

Bli bedre i matte

Likninger med flere brøkledd
Denne videoen viser hvordan du løser likninger med flere brøkledd.

Likninger med flere brøkledd – lette eksempeloppgaver
I denne videoen viser jeg noen oppgaver som kan betraktes som lette:

Likninger med flere brøkledd – vanskeligere eksempeloppgaver
Oppgavene som blir løst i denne videoen er å regne som vanskelige:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial