LIKNINGER

Bli bedre i matte

Denne spillelisten om likninger dekker tema fra 9.trinn og 10.trinn.

 • Flytte – bytteregelen
 • Addisjonsregelen
 • Subtraksjonsregelen
 • Multiplikasjonsregelen
 • Divisjonsregelen
 • Er løsningen riktig? Sette prøve på likningen
 • Likninger med flere brøkledd
 • Større likninger
 • Likninger med parenteser
 • Andregradslikninger
 • Ulikheter

Følg undermenyene for å komme til videoer for trinnene spesielt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial