Velkommen til
god i MATTE

Bli bedre i matematikk ved å se videoer 
fra en rekke matematiske emner,
og regne matematikk sammen med meg.

MISTET EN TIME?

Med godiMatte.com vil du alltid ha muligheten til å få en gjennomgang av tema i matematikken, selv om du har vært borte fra skolen. Du finner videoer som viser deg vei gjennom de fleste av emnene i du skal lære på ungdomsskolen.

FORBEREDE DEG TIL PRØVE?

Har du av og til hatt følelsen av at et tema var vanskelig å forstå, og at du kunne trengt noen ekstra gjennomganger? Med videoene fra godiMatte.com er disse gjennomgangene bare noen sekunder unna.

REPETISJON AV TEMA?

Enten du skal forberede deg ved å gjøre lekse, øve til kapittelprøve eller en større prøve, kan du finne tema her. Trykk på menyoverskriften for en samling av tematiske videoer, eller finn frem til tema i undermenyen.

Har du av og til lurt på hva du skal med matte?

For å bli  
god i matematikk, 
er det viktig å se nytten

I alle utdannelser og yrker er det nødvendig å ha matematisk kompetanse. Det er så avgjørende, at det i grunnskolen blir betraktet som noe av det grunnleggende vi skal kunne. Uten at du øver deg på matematikk, kan det bli vanskeligere å se løsningen på dagligdagse utfordringer, og det kan stenge dører for deg når det gjelder valg av utdannelse og yrke. Med godiMATTE.com får du muligheten til å se videoer om de temaene du synes er vanskelige. Du kan spole frem og tilbake, og regne sammen med meg så lenge du trenger det.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial